preskoči na sadržaj

Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod

Login
Tražilica
Završni radovi

  

Javni mediji

         

      

        

         

 

Arhiva naših vijesti

VIRTUALNA ŠETNJA KROZ ŠKOLU

 

Zanimljivosti

Školski list Iskra 

ISKRA 2019 

ISKRA 2018

 

Korisni linkovi

 

 

 

Zakoni i pravilnici
Priloženi dokumenti:
Odluka sluzbenik za zastitu podataka.jpg
Drzavni pedagoski standard srednjoskolskog sustava odgoja i obrazovanja.pdf
Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoskolskim ustanovama.pdf
Odluka o pocetku i zavrsetku skolske godine 2015 2016.pdf
Odluka o upisu ucenika 2015 2016.pdf
Pravilnik o djelokrugu rada tajnika i admin teh osoblju.pdf
Pravilnik o elementima i kriterijima za upis u srednje skole.pdf
Pravilnik o evidenciji radnog vremena za radnike skolskih ustanova.pdf
Pravilnik o izradbi i obrani zavrsnog rada.pdf
Pravilnik o izvodenju izleta i ekskurzija.pdf
Pravilnik o izvodenju nastave u strukovnim skolama.pdf
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoskih mjera.pdf
Pravilnik o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju.pdf
Pravilnik o nacinima, postupcima i elementima vrednovanja ucenika.pdf
Pravilnik o nacinu osnivanja, zadacama, djelokrugu i nacinu rada skolskih sportskih drustava.pdf
Pravilnik o nacinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika skolskih ustanova u poduzimanju mjera zastite prava ucenika te prijave svakog krsenja tih prava nadleznim tijelima.pdf
Pravilnik o normi rada nastavnika.pdf
Pravilnik o obrazovanju maloljetnika za vrijeme izvrsavanja sankcija.pdf
Pravilnik o obveznim udzbenicima.pdf
Pravilnik o osnovnom i srednjem skolstvu ucenika s teskocama u razvoju.pdf
Pravilnik o postupku i nacinu polaganja pomocnickog ispita.pdf
Pravilnik o postupku utvrdivanja psihofizickog stanja djeteta.pdf
Pravilnik o proracunskom racunovodstvu i racunskom planu.pdf
Pravilnik o sadrzaju i nacinu vodenja evidencije o radnicima.pdf
Pravilnik o sadrzaju obracuna place.pdf
Pravilnik o strucnoj spremi i pedagosko -psiholoskom obrazovanju u srednjem skolstvu.pdf
Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru.pdf
Pravilnik o zajednickome upisniku skolskih ustanova u elektronickome obliku.pdf
Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada.pdf
Temeljni kolektivni ugovor za sluzbenike i namjestenike u javnim sluzbama.pdf
Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima slozenosti poslova u javnim sluzbama.pdf
Uredba o registru javnih sluzbi.pdf
Uredba o uredskom poslovanju.pdf
Zakon o obrtu.pdf
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj skoli.pdf
Zakon o opcem upravnom postupku.pdf
Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i clanova njihovih obitelji.pdf
Zakon o pravu na pristup informacijama.pdf
Zakon o radu.pdf
Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru.pdf
Zakon o strukovnom obrazovanju.pdf
Zakon o udzbenicima za osnovnu i srednju skolu.pdf
Zakon o ustanovama.pdf
Zakon o zastiti na radu.pdf
Zakon o zastiti osobnih podataka.pdf

preskoči na navigaciju